مدیر داخلی و بازرگانی

مهندس مینا صدیق

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ژنتیک

انجام پروژه تحقیقاتی فناوری سلول های بنیادی در مرکز تحقیقات رویان در سال 1385
انجام پروژه تحقیقاتی کنترل و درمان آفات و بیماری های گیاهی در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی (1390)
انجام پروژه تحقیقاتی سرطان انسانی در انیستیتو پاستور ایران (1393)
انجام پروژه تحقیقاتی سرطان پستان در آزمایشکاه رازی (1394-1398)
8 سال سابقه تدریس زیست شناسی و شیمی متوسط دوم و پیش دانشگاهی
معاونت اجرایی آموزشگاه کنکور بهارستان کرج (1397-1398)
عضو انجمن بیوتکنولوژی ژنتیک، حشره شناسی و بیماری شناسی کشور
تکنسین دارو و اورژانس از وزارت بهداشت درمان کشور
درمان بیماری سرطان پستان با گیاه زنجبیل در شرایط حیوانی و انسانی در کشور
2 سال مدیر بخش اداری و بازرگانی شرکت آریس تجارت مزرعه پارس