معرفی اعضاء

دکتر مسعود تاجیک

مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره 

دکتر سید مسعود تاجیک

مهندس زانیار محمدی

رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان طیور

مهندس زانیار محمدی

مدیر داخلی و بازرگانی و عضو هیئت مدیره

مهندس مینا صدیق

مدیر فنی و مشاوره شرکت

دکتر محمد مهدی ریحانی

مدیر دپارتمان دام

مهندس هادی یزدانی

مدیر بخش اصلاح نژاد و تغذیه دام سبک

مهندس داریوش توحیدی

کارشناسان فروش دپارتمان دام و طیور

مهندس سحر خسرو زاده

مهندس درستکار

کارشناس فروش دام 

مهندس محمد درستکار

مهندس آرزو کاشانی

طراح و توسعه دهنده و گرافیست سایت 

مهندس آرزو کاشانی

عباس خانواده

مدیر بخش مالی 

آقای عباس خانواده