معرفی اعضاء

دکتر مسعود تاجیک

مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره 

دکتر سید مسعود تاجیک

مهندس زانیار محمدی

رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان طیور

مهندس زانیار محمدی

مدیر داخلی و بازرگانی و عضو هیئت مدیره

مهندس مینا صدیق

مدیر فنی و مشاوره شرکت

دکتر محمد مهدی ریحانی

مدیر دپارتمان دام

مهندس هادی یزدانی

مدیر بخش اصلاح نژاد و تغذیه دام سبک

مهندس داریوش توحیدی

کارشناسان فروش دپارتمان دام و طیور

مهندس الهام زمهریر

مهندس الهام زمهریر

مهندس فرشته حیدری

مهندس سحر خسرو زاده

مهندس درستکار

کارشناس فروش دام 

مهندس محمد درستکار

مهندس علی اسیری

کارشناس فروش طیور

مهندس علی اسیری

مهندس آرزو کاشانی

طراح و توسعه دهنده و گرافیست سایت 

مهندس آرزو کاشانی

عباس خانواده

مدیر بخش مالی 

آقای عباس خانواده