مکان : نمایشگاه بین المللی تهران
موضوع : بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته
تاریخ : 1402/05/01 الی 1402/05/04
آریس تجارت مزرعه پارس
تولید کننده خوراک دام و طیور
پرسنل شرکت آریس تجارت مزرعه پارس
نمایشگاه بین المللی تهران
تولیدکننده خوراک دام تهران
تولید کننده خوراک طیور تهران
خوراک دام و طیور
مکان : نمایشگاه بین المللی قم
موضوع : نمایشگاه بین المللی صنعت دام،طیور آبزیان، کشاورزی و زنبورداری
تاریخ : 1402/07/18 الی 1402/07/21
پرسنل شرکت آریس تجارت مزرعه پارس
نمایشگاه خوراک دام و طیور
تولید کننده خوارک طیور
نمایشگاه خوراک دام قم
تولید کننده خوراک دام و طیور
آریس تجارت مزرعه پارس
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران
موضوع : بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته
تاریخ : 1401/06/12 الی 1401/06/15

تولید کننده خوراک دام و طیور
تولید کننده خوراک دام
تولید کننده خوراک دام
تولید کننده خوراک طیور
تولید کننده خوراک دام و طیور
مکان : نمایشگاه بین المللی قم
موضوع : نمایشگاه صنعت دام، طیور، شیلات، آبزیان و زنبورداری
تاریخ : 1401/07/19 الی 1401/07/22
روز اول
نمایشگاه بین المللی خوراک دام و طیور
نمایشگاه بین المللی خوراک دام و طیور
نمایشگاه خوراک دام و طیور
تولیدکننده خوراک دام
روز دوم
تولیدکننده خوراک طیور و دام
طراح سایت و گرافیست آرزو کاشانی
تولیدکننده خوراک طیور و دام
تولیدکننده خوراک طیور
خوراک دام و طیور تهران
نمایشگاه تولیدکننده خوراک دام و طیور
نمایشگاه تولیدکننده خوراک دام
نمایشگاه تولیدکننده خوراک طیور
نمایشگاه تولیدکننده خوراک طیور قم
طراح سایت و گرافیست مهندس آرزو کاشانی
تولیدکننده خوراک طیور و دام