کارشناسان فروش دپارتمان طیور

کارشناس فروش دپارتمان طیور
مهندس فرشته حیدری

سابقه کار در دفتر مرکزی کارخانه صیدون به عنوان حسابدار به مدت ۸ ماه و شرکت دامداری مهدشت به مدت ۸ ماه
سابقه کار در سابقه کار در شرکت دکتر حسین زاده به عنوان کارشناس فروش به مدت ۱ سال
استفاده از پروتکل های تغییر یافته g6g جهت بهبود آبستنی به ازای تلقیح مصنوعی (ناشر ژورنال animal در کانادا)
تاثیر طولانی کردن پیش همزمانی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای تازه زا هلشتاین(ناشر هفتمین کنگره علوم دامی کشور)
تاثیر تزریق دوم پروستاگلاندین در گامه نهایی اوسینک بر نرخ آبستنی گاوهای تازه زا هلشتاین(ناشر هفتمین کنگره علوم دامی کشور)
بهبود باروری در پروتکل های بر پایه GnRH در گاوهای شیرده به کمک دستکاری پروژسترون طی رشد و تکامل فولیکولی
ارائه و سخنرانی دو مقاله پژوهشی در هفتمین کنگره علوم دامی کشور
چاپ مقاله ISI در ژورنال animal در کانادا برگزیده بهترین پایان نامه دانشگاه
کارشناس فروش شرکت آریس تجارت مزرعه پارس

کارشناس فروش دپارتمان طیور

مهندس سحر خسرو زاده

مهندس الهام زمهریر

مهندس الهام زمهریر

کارشناس ارشد تغذیه طیور

کارشناس فروش در شرکت زرین جاودانه به مدت 7 ماه
کارشناس خرید و فروش در گروه دکتر حسین زاده به مدت 3 سال
ناظر فارم ومسئول ثبت اطلاعات دامداری به مدت 10 ماه
کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت آکسون به مدت 5 ماه
تدریس زبان انگلیسی به مدت 5 سال
کارشناس فروش شرکت آریس تجارت مزرعه پارس

مهندس علی اسیری

مهندس علی اسیری

کارشناس فروش طیور